Klepe

Kelebek Klepe

Özbekoğlu Klepeler; katı akışkanların boşaltılması ve/veya kanal içerisinde akış kontrolü için kullanılmaktadır. Çimento, alçı, yapı kimyasalları ve benzer katı akış...

Sürgülü Klepe

Özbekoğlu Sürgülü klepeler; silolar, bunkerler, tartı bunkerleri, helezon konveyör giriş ve çıkış ağızları gibi pek çok yerde, bakım kapağı ve/veya serbest akışta açma...